4 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಮುಅಲ್ಲಿo ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನಮಾನಸ ದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದದು ಕನ್ನಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಕರೀಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಕುಂಬ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೃತರ ಮಗಫಿರತ್ ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಂಗಮ ಇಂದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸಾರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಲ್ಲಿ ಜರಗಿತು,
ಖತೀಬರಾದ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಅಶ್ರಫ್ ಖಾಮಿಲ್ ಸಖಾ ಫಿ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಯಾಸೀನ್ ಪಾರಾಯಣ, ದುವಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನಂತರ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯಿತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ
ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹಿರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ