ಐವರ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಐವರ್ನಾಡಿನ ಆದಂ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರಿ ಅಪ್ಸರವರ ಮಗ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಎಂಬುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದುರ್ದೈವಿ

. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಾಗಿದೆ

By namma.sullia

ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ
ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹಿರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ