Tag: Five star

ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಶುಭಾರಂಭ

ಪೈಚಾರ್: ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೈಚಾರಿನ ಜನೆತೆಯ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಫೈ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ & ಕೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಜುಲೈ 01 ರಂದು ಶುಭಾರಂಭಗೂಂಡಿದೆ